Navala na HZZ vaučere za obrazovanje, koliko ih je dosad podijeljeno?

27. listopada 2022.

Tema: Orsus učilište

Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Ministarstvom rada predstavio vaučere za obrazovanje odraslih, a interes za njima je sve veći. Kako navode iz HZZ-a, interes polaznika se pokazao velikim, a i sama se ponuda obrazovnih programa i pokrivenost svih dijelova Hrvatske i dalje povećava.

Do 13. rujna ove godine zaprimljeno je sveukupno 4198 zahtjeva za vaučere za obrazovne programe zelenih i digitalnih vještina, vrijednima do 10.000 kuna. Od navedenog broja odobreno ih je 3211, a još 987 je u obradi. No, iz HZZ-a napominju da je interes ipak puno veći za stjecanjem digitalnih vještina (izvor:Lider)

Mi u ORSUS učilištu na dnevnoj bazi rješavamo brojne upite te izdajemo ponude vezane uz edukaciju putem vaučera. Od svih navedenih programa koji se mogu financirati na ORSUS učilištu u potpunosti putem HZZ vaučera najveća je potražnja za programima:

  1.  Stjecanje djelomične kvalifikacije asistent/asistentica za upravljanje projektima
  2. Stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja
  3. Stjecanje mikrokvalifikacije montiranje i spajanje sunčevih toplinskih sustava i kolektora

Vaučeri su potaknuli mnoge da se odluče na daljnji korak edukacije, što u svrhu osobnog usavršavanja ili promjene karijere. Do 2026. godine u projekt obrazovanja putem vaučera nastojat će uključiti 30.000 polaznika. To znači da će svatko tko zadovoljava uvjete upisa dobiti priliku za stjecanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih kompetencija prijeko potrebnih na tržištu rada.

Kod nas na ORSUS učilištu otvoreni su upisi za navedene programe, kontaktirajte nas na e mail:

Povezani članci