Stručno usavršavanje u trajanju od 8 sati godišnje provodi se sukladno Programu stručnog usavršavanja instalatera fotonaponskih sustava i čl. 32 Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.

Nakon stručnog usavršavanja polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i unose se podaci o tome u Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije. Certificirani instalateri obnovljivih izvora energije dužni su redovito pohađati seminar za stručno usavršavanje.

Ponovno izdavanje certifikata nakon isteka roka važenja provodi se sukladno čl. 14. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.

Termini provedbe usavršavanja:

Zahtjev za pristupanje stručnom usavršavanju

Ispunjeni i potpisani zahtjev potrebno je poslati na e mail adresu ranka.tejic@orsusgrupa.hr