Uspješni poduzetnici i zaposlenici imaju niz zajedničkih osobina. Danas zapravo sve profesije zahtijevaju od nas da komuniciramo i surađujemo s ljudima, bili oni klijenti, potencijalni klijenti, kolege, dobavljači ili oni s kojima komuniciramo putem e-maila, a biti u mogućnosti učinkovito komunicirati je najvažnija vještina od svih životnih vještina. Uspješni stručnjaci znaju slušati, prepoznaju govor tijela i neverbalnu komunikaciju kod sugovornika, vode računa i slušaju svoje klijente i kupce. 

Želiš popraviti svoje komunikacijske vještine? Želiš naučiti kako putem spretne komunikacije postati uspješna osoba? 

Prijavi se na besplatni online webinar “VJEŠTINE USPJEŠNIH STRUČNJAKA DANAŠNJICE“ koji će se održati u petak 21.04.2023. od 14:00 do 15:00h, putem aplikacije Microsoft Teams

Josipa Svetina Čobrnić, mag.paed.soc. diplomirana socijalna pedagoginja, business coach i MBA. Kao poslovni trener vodila je veliki broj otvorenih i in-house edukacija iz područja komunikologije i leadershipa u raznim organizacijama.  Na webinaru će Vas detaljnije upoznati s tipovima komunikacije i koje su to vještine potrebne kako bi bili uspješni. 

Za sudjelovanje na besplatnom online webinaru potrebno je prijaviti se na marijana.danicic@orsusuciliste.hr