Stručnjaci za zaštitu na radu prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja kroz izobrazbu i aktivno sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja kojima se kontinuirano nadograđuju, produbljuju i proširuju znanja o učinkovitim sigurnosnim praksama i uspješnim pristupima.

Poslodavci kao odgovorne osobe, stručnjaci zaštite na radu, koordinatori zaštite na radu, ovlaštenici poslodavca koji obavljaju i poslove zaštite na radu kod poslodavca do uključivo 49 radnika, stručnjaci zaštite na radu ovlaštenih osoba za zaštitu na radu, inspektori za zaštitu na radu, specijalisti medicine rada i sporta, psiholozi, kineziolozi,  kao i izabrani povjerenici radnika za zaštitu na radu, članovi radničkih vijeća (u daljnjem tekstu: polaznici), ključni su nositelji kvalitete i učinkovitosti u organizaciji i provedbi mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Sukladno navedenome dizajniran je program izobrazbe i usavršavanja iz područja zaštite na radu za 2024., koji je otvoren prema interesima i potrebama određenih grupa polaznika.

Cilj provođenja stručnog usavršavanja je informirati sudionike o svim novostima u zaštiti na radu, kao i unaprijediti sadržaj i kvalitetu socijalnog dijaloga i radničkih predstavnika u području zaštite na radu. Nizom praktičnih primjera i preporuka

U programu je predviđeno da se tijekom seminara polaznicima prezentira poslovna sigurnost, vještine uspješnih stručnjaka današnjice, istraživanje korijena uzorka incidenta u području zaštite na radu, kao i upravljanje rizicima – primjena HRN ISO 31000.

Seminar je namijenjen stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, povjerenicima zaštite na radu te ostalim sudionicima u provedbi zaštite na radu.                      

Svi sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju u skladu sa člankom 38. pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju i stručnog ispita (NN 142/21).

Vjerujemo kako će seminar ispuniti svoje ciljeve te će djelovati kao dodatni poticaj za suradnju između svih sudionika.

Datum održavanja: utorak, 05.03.2024.

Vrijeme održavanja: 09:00 – 15:00h

Mjesto održavanja: Online u realnom vremenu putem aplikacije Microsoft Teams

Cijena: 80,00 EUR

Kontakt: Orsus učilište, Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, 0800 99 38,

+385 95 3953 174, jasmina.causevic@orsusgrupa.hr, tea.brajkovic@orsusuciliste.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)