Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar
Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar
Program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom dizalicom
Program osposobljavanja za rukovatelja autodizalicom
Program osposobljavanja za rukovatelja autodizalicom
Program osposobljavanja za rukovatelja konzolnom dizalicom
Program osposobljavanja za rukovatelja motornim škarama
Program osposobljavanja za rukovatelja rovokopačem-utovarivačem
Program osposobljavanja za rukovatelja strojem za rezanje asfalta i betona
Program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima
Program osposobljavanja za rukovatelja vibronabijačem
Program osposobljavanja za montere građevinske skele
Program osposobljavanja za rukovatelja strojem za usitnjavanje grana
Program usavršavanja za poslove specijalista zaštite na radu
Program osposobljavanja za rukovatelja šumskim traktorom
Program osposobljavanja za poslove signalista-vezača tereta u šumarstvu
Program osposobljavanja za rukovatelja drobilicom za kamen
Program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom platformom u postrojenjima
Program osposobljavanja za rukovatelja kružnom pilom za rezanje drva
Program osposobljavanja za rukovatelja automješalicom (mikserom)
Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju armirač

Za više informacija i ponude obratite se na

Email: uciliste@orsusgrupa.hr Broj telefona: 01 2227 080