U petak, 24. veljače u prostorijama Wespa Spacesa održali smo seminar iz područja zaštite na radu o izazovima i osobnim kompetencijama stručnjaka zaštite na radu. Moderator seminara bio je direktor Orsus grupe i ravnatelj Orsus učilišta Tomislav Katić.

Glavni cilj seminara bio je informiranje sudionika o primjerima dobre prakse, nadzoru nad ovlaštenim osobama i uspostavljanju informacijskog sustava, sustavima upravljanja i osposobljavanja, kao i o potrebi razvijanja osobnih, socijalnih, organizacijskih i profesionalnih kompetencija koje osiguravaju bolje i lakše snalaženje u stručnim poslovima zaštite na radu.

Seminar je bio podijeljen na pet predavanja, prvo predavanje na temu Neposredni utjecaj osobnih kompetencija stručnjaka zaštite na radu na kvalitetnu provedbu zaštite na radu održala je načelnica sektora za zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Marina Borić, drugo predavanje na temu Poslovne sigurnosti održao je direktor/dekan Visoke škole za sigurnost – Luka Leško. Treće predavanje po redu na temu Upravljanje rizicima – primjena HRN ISO 31000 održao je doktor tehničkih znanosti, magistar društvenih znanosti, magistar sigurnosti i još uz to diplomirani inženjer sigurnosti s 34 godine iskustva na poslovima sigurnosti – Darko Palačić. Diplomirana socijalna pedagoginja, business coach i MBA – Josipa Svetina Čobrnić ispričala nam je o Vještinama uspješnih stručnjaka današnjice, a posljednje predavanje na temu Istraživanje korijena uzroka incidenta u području zaštite na radu održao je Darko Palačić.

Na predavanjima je prisustvovalo 27 tvrtki sudionika među kojima su Hrvatske autoceste, Nova TV, Porsche Croatia, Rimac Technology, Uniqa, Končar – Mjerni transformatori, Končar D&ST, Yesenka, Medical IntertradeOrsus grupa i druge.

Prvo predavanje o potrebi razvijanja osobnih, socijalnih I profesionalnih kompetencija te nadzoru and ovlaštenim osobama održala je struč.spec.ing.sec. Marina Borić te istaknula ključne kompetencije stručnjaka zaštite na radu koje uključuju upornost, sposobnost usredotočavanja na probleme, inovativnost i kreativno razmišljanje, pregovaračke sposobnosti te komunikacijske i prezentacijske sposobnosti. Dotaknula se uočenih nedostataka ovlaštene osobe napominjući kako stručnjaci zaštite na radu trebaju paziti gdje sve ostavljaju svoj potpis. Govoreći o osposobljavanju za rad na siguran način podijelila je kratki video s primjerom o ispravnom i neispravnom načinu rada na gradilištu.

Druga po redu tema seminara odnosila se na poslovnu sigurnost o kojoj je govorio direktor Visoke škole za sigurnost – Luka Leško. Na početku predavanja napomenuo je kako je vrijeme pandemije koronavirusa negativno utjecalo na poslovnu sigurnost s obzirom da su se pojačali cyber napadi zbog nedovoljne pripreme i ulaganja u poslovnu sigurnost. Istaknuo je važnost ulaganja u dugoročnu lojalnost zaposlenika, što već čine pojedine strane zemlje te naglasio važnost edukacije zaposlenika u svrhu korporativne sigurnosti.

Tijekom izlaganja o sigurnosti poslovnih informacija i uvođenju klasifikacijskih oznaka upozorio je na opasnost od trash diggera. Tko su trash diggeri? Riječ je o osobama obučenima u čistače koji tragaju za osjetljivom dokumentacijom bačenom u otpad u svrhu zlouporabe podataka.

upravljanju rizicima u području zaštite na radu govorio je dr. sc. Darko Palačić te prilikom definiranja pojma rizika objasio da je rizik potencijalni problem, odnosno prijetnja uspješnom ostvarivanju postavljenih ciljeva. Postoji u svakom poslu i ovisi o  nizu čimbenika.

Bitno je naglasiti kako rizik nije drugi naziv za opasnost, već svojstvo opasnosti. Upravljanje rizicima odnosi se na koordininaciju aktivnosti koje upravljaju i kontroliraju organizaciju u pogledui rizika.

Diplomirana socijalna pedagoginja, business coach i MBA – Josipa Svetina Čobrnić na seminaru zaštite o radu na temu izazova i osobnih kompetencija održala je predavanje o vještinama uspješnih stručnjaka današnjice. Poručila je kako su timski rad i unutarnja suradnja među zaposlenicima izuzetno važne vještine u današnje vrijeme. Tijekom 70-ih, 80-ih i 90-ih godina razvoj tvrdih vještina bio je ključ uspjeha za sve zaposlenike zbog čega isti, primjerice, nisu bili voljni dijeliti svoja znanja s ostalima.

Međutim, od 2005. godine pa sve do danas meke međuljudske vještine i neopipljivi dijelovi čovjeka postali su vrlo značajni te postoji mnogo veća težnja za većim smislom kao i težnja za ravnotežom među poslovnim i privatnim životom. “Bez održavanja međuljudskih odnosa i vještina kompanija je samo mrtvo slovo na papiru”, poručila je Svetina Čobrnić.

Posljednje predavanje o istraživanju korijena uzorka incidenta u području zaštite na radu održao je dr.sc. Darko Palačić govoreći o analizi korijena uzroka te ciljevima i tehnikama analize korijena uzroka. Analiza korijena uzroka odnosi se na proces otkrivanja temeljnih uzroka problema kako bi se identificirala odgovarajuća rješenja. Može se provesti skupom načela, tehnika i metodologija koje se mogu iskoristiti za utvrđivanje korijena uzroka događaja ili trenda. Istraživanje korijena uzroka sastoji se od analize korijena uzroka koja sadrži tri cilja. Prvi cilj odnosi se na otkrivanje glavnog uzroka problema ili događaja, drugi cilj počiva na razumijevanju popravka, kompenzacije ili učenja iz temeljnih problema unutar korijena uzroka. I na kraju, treći cilj sastoji se od primjene naučenog iz analize kako bi se sustavno spriječile buduće pogreške.

Po završetku predavanja sudionicima su podijeljene potvrde o sudjelovanju na stručnom usavršavanju u skladu sa člankom 38. pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju i stručnog ispita.

Želimo se zahvaliti svim predavačima što su podijelili svoja višegodišnja iskustva na našem seminaru, kao i svim sudionicima.