Na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 71/14., 118/14., 94/18. I 96/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine broj 142/21) Orsus učilište organizira pripremne tečajeve za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

MJESTO ODRŽAVANJAonline i uživo

Predavači: Boris Laškarin i gostujući predavači

Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita popisan je u Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine broj 142/21)

Pripremni tečaj za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se jedan dan u trajanju od 6 sati. Uvjet za polaganje općeg dijela stručnog ispita je minimalno srednja stručna sprema.

Program općeg dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine broj 142/21), a sadrži sljedeće teme:

Pripremni tečaj za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu odvija se dva dana, u ukupnom trajanju od 15 sati. Uvjet za polaganje posebnog dijela stručnog ispita je minimalno preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (bacclaureus).

Program općeg i posebnog  dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine broj 142/21), a sadrži sljedeće teme:

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći i posebni dio svladati odredbe iz zakonodavnog područja koje regulira Zakon o zaštiti na radu, zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnovne odredbe iz radnog prava kao i svrhu, sadržaj procjene rizika te odredbe iz ostale zakonske regulative koje reguliraju područje zaštite na radu i koje je potrebno poznavati za polaganje stručnog ispita.

Pripremni tečajevi održavaju se u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb i online u realnom vremenu. 

U cijenu su uključeni radni materijali, ručak i topli napitak.

Cijene pripremnog seminara iznose:

za polaganje općeg dijela stručnog ispita uživo: 120,00 € (904,14 kn)

za polaganje općeg dijela stručnog ispita online: 100,00 € (753,45 kn)

za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita uživo: 170,00 € (1280,87 kn) za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita online: 150,00 € (1.130,18 kn)

PRIJAVNICA