Pravila za prijavu i odjavu završne provjere:

Rok za prijavu: Svaki polaznik dužan je izvršiti prijavu za završnu provjeru najkasnije 18 dana prije datuma održavanja iste. Poštivanje ovog roka je obavezno za sve kandidate kako bi osigurali svoje mjesto na provjeri.

Pravo na odjavu: Polaznik koji iz bilo kojeg razloga ne može prisustvovati provjeri za koju se prijavio, ima pravo odjaviti se. Odjava je moguća najkasnije tri dana prije datuma održavanja iste. Svaki kandidat može iskoristiti pravo na odjavu najviše dva puta.

Želimo Vam uspješno pripremanje i polaganje završne provjere!

Programiranje u programskom jeziku Python

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 30.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 21.03.2024. do 13:00h

23.03.2024. - subota - 13:00, Radnička cesta 39, Zagreb, I kat

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 06.03.2024. do 13:00h

Program osposobljavanja monter fotonaponskih sustava

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 06.07.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 20.06.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 10.06.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 20.05.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 10.05.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 22.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 10.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 20.03.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 15.02.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 02.02.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 03.01.2024. do 13:00h

Knjigovođa/ knjigovotkinja

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 02.08.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 02.07.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 31.05.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 19.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 21.03.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 06.03.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 21.02.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 07.02.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 24.01.2024. do 13:00h

Internet marketing i brendiranje

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 12.08.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 26.07.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 24.06.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 11.06.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 11.06.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 30.05.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 30.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 11.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 04.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 19.03.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 28.02.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 12.02.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 15.01.2024. do 15:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 15.01.2024. do 15:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 22.12.2023. do 15:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 22.12.2023. do 15:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 22.12.2023. do 15:00h

Asistent/asistentica za upravljanje projektima

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 02.08.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 23.06.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 03.06.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 19.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 10.04.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 20.03.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 28.02.2024. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 24.11.2023. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 27.10.2023. do 13:00h

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 29.09.2023. do 13:00h

Viličar u logistici i prometu

Prijave se šalju na mail uciliste@orsusgrupa.hr obavezno do 22.04.2024. do 13:00h

Rukovatelj viličarom u skladišnom prostoru