O nama

ORSUS učilište je dio ORSUS grupe, jedne od vodećih hrvatskih tvrtki na području upravljanja sustavima sigurnošću, fokusirajući se na zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša i tehničkih ispitivanja.

 

ORSUS učilište provodi obrazovanje u djelatnostima u kojima su potrebna specifična znanja i vještine. Pojedincu želimo omogućiti verifikaciju postojećih i stjecanje novih znanja i vještina. Svojim poslovnim partnerima nudimo rješenja kroz edukaciju prema međunarodnim standardima kako bi novo stečenim znanjima i vještinama bili konkurentniji na tržištu rada.

Zašto odabrati ORSUS učilište

 • Naglasak stavljamo na kvalitetu i izvrsnost programa i predavača
 • Neprestano ulažemo u vlastite zaposlenike, potičemo ih na osobni razvoj te usvajanje novih znanja i vještina
 • Nudimo vrhunsku organizaciju predavanja i visoki standard kvalitete
 • Organizacija individualnih predavanja prema potrebi polaznika
 • Svi programi obrazovanja, verificirani su od nadležnih tijela i usklađeni su s potrebama tržišta rada
 • Za sve polaznike osigurana je kompletna podrška, kao i nastavni materijali za kvalitetno praćenje predavanja
 • Rad u malim grupama
 • Svi programi obrazovanja upisuju se u e radnu knjižicu

Naša vizija

Želimo biti poželjan poslodavac i partner, poznat po izvrsnosti pruženih usluga, poštenim i brižno njegovanim odnosima i zaštiti interesa naših zaposlenika i poslovnih partnera.

Kontaktirajte nas

Naša misija

Naša misija je postavljanje i primjena standarda izvrsnosti u obrazovanju odraslih kroz jačanje kvalitete rada zaposlenika, podizanje svijesti, sustavno praćenje i analiza podataka, razmjena dobre prakse, informiranje i unapređivanje znanja u području stručnog usavršavanja.

Unaprijedite poslovanje

Naše vrijednosti

 • Izvršavamo preuzete obveze i dovršavamo svoj posao do kraja, ne očekujući da ga netko drugi obavi umjesto nas, uočavajući i rješavajući one probleme za koje smatramo da ih je potrebno riješiti. Svatko od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit učilišta u cijelosti – dajući svoj maksimalni doprinos u poslu, pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Resursima tvrtke upravljamo prema načelima dobrog gospodara.

 • Povjerenje i poštovanje među suradnicima i partnerima, osnova su svakog kvalitetnog odnosa. Integritet i osobnost svakog pojedinca poštujemo, kao što uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Promičemo otvorenu komunikaciju. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni naši zaposlenici i partneri koji se mogu osloniti na nas, te smo odlučni u njegovanju i poticanju odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.

 • Razvijamo osjećaj zajedništva i kolegijalnosti unutar učilišta. To se osobito odnosi na pružanje stručne pomoći, savjeta, razmjenu iskustava i otvoreni protok informacija. Poštivanjem različitosti i sagledavanjem činjenica i situacija iz različitih perspektiva pridonosimo podizanju radne i timske razine unutar učilišta. Doprinos suradnika prepoznajemo i podržavamo, a uspjeh nam je zajednički poticaj novih postignuća. Stoga posebno potičemo i afirmiramo timski rad, punu suradnju i multidisciplinarni pristup u različitim poslovnim projektima i zadacima. U okruženju povjerenja i suradnje, stvaramo uspješnu tvrtku.

 • Težimo postizanju onog o čemu govorimo i pišemo, a temelj toga je pozitivna okolina kojom smo svakodnevno okruženi. U održavanju radnog elana vodimo se željom za uspjehom i postignućima, a podržavamo iskrene i pozitivne, kolegijalne odnose, odobravamo ih, gradimo i u njima sudjelujemo. Moguće osobno nezadovoljstvo rješavamo na razini na kojoj se taj problem nalazi.

 • Biti proaktivan podrazumijeva poduzetnost i inicijativu, kao i spremnost preuzimanja odgovornosti. Nužno je razmišljati uvijek nekoliko koraka unaprijed kako bismo predvidjeli potrebe naših partnera i na njih na vrijeme reagirali. Od nas se očekuje proaktivan odnos prema radu i samoinicijativnost u rješavanju zadataka, te osobito pravodobnost u poduzimanju odgovarajućih aktivnosti. Kako je vrijeme jedini resurs koji se ne može obnavljati, kao mjerilo uspjeha smatra se ukupno vrijeme reakcije – od informacije, preko odluke, do konačnog rezultata.

 • Naša efikasnost i efektivnost među ključnim su faktorima podrške našim partnerima u području stručnog usavršavanja. Takav pristup uključuje razvijanje njihovog povjerenja, što postižemo proaktivnim pristupom radu, predviđanjem njihovih potreba i informacijama. Kako bismo isto mogli ispuniti kontinuirano pratimo stanje u potrebama tržišta rada, te aktivno djelujemo težeći izvrsnosti. Želimo biti najbolji u onome što radimo. Izazove prihvaćamo s pozitivnim stavom, kao priliku da naučimo nešto novo i uvedemo promjene na bolje.

 • Stjecanje novih kompetencija osobna je odgovornost i obveza svakog od nas, a kreativni pristup radu, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustva, kao i sposobnost produkcije novih ideja, posebno cijenimo. Razvijamo i primjenjujemo sustav evaluacije učinka te mijenjamo ono što nije bilo dobro, kontinuirano usklađujući procese i procedure sukladno promjenama koje se događaju. Razmjena znanja od iznimne je važnosti kako bi se povećalo ukupno, organizacijsko znanje što je jedna od naših najvećih prednosti. Prijenos znanja i iskustava potičemo sudjelovanjem svih radnika u radu timova, internom pokretljivošću i sudjelovanjem u različitim poslovnim procesima. Svi mi dužni smo pružiti profesionalnu i ljudsku pomoć i podršku procesima učenja naših zaposlenika.