Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar i ličilac

Soboslikar i ličilac boja vanjske i unutarnje površine zgrada, oslikava i ukrašava trjemove, hodnike i stubišta, te liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina. Soboslikari struganjem, čišćenjem i izravnavanjem pripremaju zidove za bojenje na čiju površinu zatim nanose različite vrste boja (kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama). Postavljaju i štukature, restauriraju freske i zidne površine u sakralnim objektima te primjenjuju i druge tehnike ukrašavanja zidova.

Zanimanje soboslikara je vrlo kreativno te kroz dekorativno uređenje eksterijera i interijera soboslikari stvaraju ugodno životno i poslovno okruženje. Upiši program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar i ličilac u ORSUS učilištu kako bi stekao potrebna znanja i prakse za obavljanje ovog posla te postao kompetentniji na tržištu rada.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za soboslikarsko – ličilačke radove
  • izvesti pripremne radove na različitim vrstama podlogama (drvenim, mineralnim, metalnim)
  • koristiti soboslikarsko – ličilački pribor, alate i osnovne strojeve za bojenje i ličenje na pravilan način i siguran način
  • izvoditi jednostavne soboslikarsko – ličilačke radove
  • održavati i čistiti alat i pribor te zbrinjavati otpad na ekološki način
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja osnovne prve pomoći

Budi siguran u svoje znanje!