Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Jednostavni poslovi u zanimanju keramičar-oblagač

Keramičari oblažu unutarnje, a ponekad i vanjske zidove te podove, stupove i druge površine keramičkim ili staklenim pločama.

Keramičar/keramičarka najčešće radi u zatvorenim, ali negrijanim prostorima. Može raditi i na otvorenom, u različitim vremenskim uvjetima, često u prašini.

Keramičar-oblačag danas je jedno od najisplativijih zanimanja koje možete naučiti ako upišete program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju keramičar-oblagač u ORSUS učilištu kako biste postali kompetentniji na tržištu rada.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati i koristiti keramičarske materijale za izvedbu jednostavnih keramičarskooblagačkih radova
  • odabrati i koristiti alate, pribor, pomagala koja se koriste u keramičarskim radovima
  • pripremiti podlogu za izvođenje keramičarskih radova
  • izvesti jednostavne keramičarsko-oblagačke radove popločavanja i oblaganja površina
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja osnovne prve pomoći te koristiti sredstva zaštite na radu

Budi siguran u svoje znanje!