Obrazovni programi

Trajni i cjelogodišnji upisi

Upisi u ORSUS učilište su trajni i cjelogodišnji za sve verificirane programe. Dokumenti se predaju u tajništvu prilikom upisa ili putem elektroničke pošte na uciliste@orsusgrupa.hr

Nastava se provodi online ili uživo u prostorijama učilišta. Izlazak na završnu provjeru potrebno je prijaviti najkasnije 18 dana prije navedenog roka!

Predajte dokumente e-mailom

O programima obrazovanja

 • Uvjerenje o osposobljenosti upisuje se u e-knjižicu (ERPS-elektronički radno pravni status)
 • Programi se izvode konzultativno-instruktivnom nastavom
 • Praktična nastava se izvodi kod naručitelja usluge ili kod drugog pravnog subjekta prema utvrđenom rasporedu
 • Završna provjera se sastoji od provjere iz teoretskog i praktičnog dijela
Kontaktirajte nas

Promet i logistika

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove, uređaje i sklopove bagera i njihove funkcije
  • odabrati teren za postavljanje bagera
  • pregledati ispravnost dijelova i uređaja bagera prije puštanja u rad
  • rukovati bagerom na stručan i siguran način
  • kretati se bagerom po gradilištu i po prometnicama
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja bagera
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste, mehanizme i uređaje autodizalice i njihove funkcije
  • sudjelovati u pregledu sredstava za vezanje i prijenos tereta na autodizalici
  • sudjelovati u pripremi terena za postavljanje autodizalice
  • pozicionirati autodizalicu na siguran način prema veličini i obliku tereta koji treba premjestiti
  • rukovati komandama autodizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove i uređaje hidraulične dizalice i njihove funkcije
  • sudjelovati u pripremi terena za postavljanje i stabilizaciju hidraulične dizalice prije i tijekom rada
  • sudjelovati u odabiru terena za postavljanje hidraulične dizalice
  • sudjelovati u pregledu sredstava za zahvat, dizanje i prijenos tereta
  • rukovati komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične dizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove hidraulične platforme i njihove funkcije
  • izvesti pripremne radnje i kontrolu za puštanje hidraulične platforme u rad
  • rukovati hidrauličnom platformom pri izvođenju radnih operacija na pravilan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične platforme
  • primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara, pružanja osnovne prve pomoći
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove hidraulične platforme i njihove funkcije
  • izvesti pripremne radnje i kontrolu za puštanje hidraulične platforme u rad
  • rukovati hidrauličnom platformom pri izvođenju radnih operacija na pravilan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične platforme
  • primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara, pružanja osnovne prve pomoći
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 •  

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove, uređaje i priključke viličara i njihove funkcije
  • pripremiti viličar, uređaje i priključke za početak rada
  • odabrati vilice i zahvatne naprave s obzirom na oblik i težinu tereta
  • rukovati viličarom, uređajima i priključcima u skladišnom prostoru
  • pripremiti viličar za transport na specijalnim vozilima
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara te ga skladištiti prema pravilima o sigurnosti rukovanja
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove elektrokolica i objasniti njihove funkcije
  • pripremiti elektrokolica za početak rada
  • rukovati elektrokolicima kod utovara, istovara i prijevoza tereta na pravilan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja elektrokolica
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Korištenje vaučera je jednostavno i lako dostupno:

  Prvi korak:
  – zatražite ponudu (uciliste@orsusgrupa.hr) koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u. Ponuda nije obvezujuća i služi isključivo kako biste se prijavili za korištenje vaučera na stranici HZZ-a.
  Drugi korak:
  – aplicirajte ponudu u sustav na web stranici vauceri.hzz.hr

  Program obrazovanja  održava se u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 39, Zagreb, a putem on-line nastave u realnom vremenu dostupan je polaznicima iz cijele Hrvatske.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe
  • znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu
  • samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu
  • odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
  • samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe
  • obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
  • zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

   

  Prijavite se na program

Graditeljstvo i geodezija

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za zidarske radove
  • izvesti pripremne radove za izvođenje zidarskih poslova na gradilištu
  • rukovati zidarskim alatima, priborom i strojevima na pravilan i stručan način
  • izvesti jednostavne poslove pri zidanju ravnih zidova, betoniranju nadvoja i stupova te vanjsko i unutrašnje žbukanje
  • sudjelovati u izradi složenijih betonskih elemenata
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati i koristiti keramičarske materijale za izvedbu jednostavnih keramičarskooblagačkih radova
  • odabrati i koristiti alate, pribor, pomagala koja se koriste u keramičarskim radovima
  • pripremiti podlogu za izvođenje keramičarskih radova
  • izvesti jednostavne keramičarsko-oblagačke radove popločavanja i oblaganja površina
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja osnovne prve pomoći te koristiti sredstva zaštite na radu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za tesarske radove
  • izvesti pripremne radove za izvođenje tesarskih radova
  • rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima za obradu drvene građe na pravilan i siguran način
  • izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu
  • sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih konstrukcija
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za izvođenje fasadnih radova
  • izvesti pripremne radove za izvođenje fasadnih radova
  • rukovati priborom, pomagalima, alatima i strojevima kod fasadnih radova na stručan i siguran način
  • izvoditi jednostavne fasadne radove u izvedbi različitih vrsta fasada na građevinskim objektima
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prva pomoći

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za krovopokrivačke i izolaterske radove
  • rukovati priborom, alatima, osnovnim strojevima i uređajima na siguran način
  • izvesti pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove
  • izvesti jednostavne radove kod pokrivanja krovnih površina različitim vrstama pokrova
  • izvesti jednostavne poslove kod postavljanja toplinske i hidroizolacije ravnog krova
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za soboslikarsko – ličilačke radove
  • izvesti pripremne radove na različitim vrstama podlogama (drvenim, mineralnim, metalnim)
  • koristiti soboslikarsko – ličilački pribor, alate i osnovne strojeve za bojenje i ličenje na pravilan način i siguran način
  • izvoditi jednostavne soboslikarsko – ličilačke radove
  • održavati i čistiti alat i pribor te zbrinjavati otpad na ekološki način
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja osnovne prve pomoći

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za izvođenje poslova montera suhe gradnje
  • pripremiti mjesto rada, materijale i alate za izvođenje radova suhe gradnje
  • rukovati alatima i strojevima u suhoj gradnji na pravilan i stručan način
  • izvoditi jednostavne poslove u izvedbi različitih vrsta suhe gradnje na građevinskim objektima (metalne i drvene konstrukcije, gips, kartonske i drvene ploče i dr.)
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste i namjenu mosnih dizalica
  • razlikovati konstrukcijske dijelove i njihovu funkciju
  • provjeriti komande i pripremiti mosnu dizalicu za početak rada
  • rukovati mosnom dizalicom na stručan i siguran način
  • provoditi postupke redovitog održavanja mosne dizalice te voditi radnu dokumentaciju
  • provoditi mjere zaštite na radu i koristiti zaštitnu odjeću i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati dijelove konzolne dizalice te objasniti njihove funkcije
  • pripremiti konzolnu dizalicu za rad
  • rukovati konzolnom dizalicom na stručan i siguran način
  • podizati i premještati teret u suradnji sa signalistom i vezačem tereta na siguran način
  • primijeniti pravilne postupke signalizacije u radu s teretom i dizalicom
  • prepoznati opasnosti pri rukovanju konzolnom dizalicom
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja konzolne dizalice te pravilno popunjavati radnu i servisnu dokumentaciju
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste, mehanizme i uređaje portalne dizalice te objasniti njihovo funkcije
  • pripremiti portalnu dizalicu za rad
  • pravilno rukovati komandama portalne dizalice pri dizanju, premještanju i odlaganju tereta
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja portalne dizalice te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati dijelove i sklopove toranjske dizalice kao i njihove funkcije
  • pripremiti toranjsku dizalicu za rad
  • rukovati toranjskom dizalicom na stručan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanje toranjske dizalice te pravilno popunjavati propisanu radnu dokumentaciju
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja osnovne prve pomoći

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove građevinske skele i objasniti njihovu funkciju
  • obaviti pripremne radnje i proračune za montažu građevinske skele
  • montirati građevinsku skelu na pravilan i siguran način
  • provjeravati ispravnost skele i upisivati podatke o ispravnosti u kontrolnu knjigu skele
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i osnova prva pomoći te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati dijelove i sklopove rovokopačautovarivača i objasniti njihove funkcije
  • pripremiti rovokopač-utovarivač i radne priključke za rad
  • rukovati rovokopačem-utovarivačem na pravilan i siguran način
  • provesti osnovne mjere održavanja, servisiranja i čuvanja rovokopačautovarivača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i osnovne prve pomoći te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste signala i načine upotrebe pojedinih signala ovisno o različitim situacijama pri prijenosu tereta
  • razlikovati vrste sredstava za vezanje i prijenosa tereta
  • vezati teret na ispravan način vodeći računa o težini tereta te vrsti i konstrukciji dizalice za prijenos
  • signalizirati na ispravan način dizaličaru o smjeru prijenosa tereta i o mogućim preprekama pri prijenosu tereta dizalicom
  • provoditi osnovne mjere održavanja sredstva za vješanje i vezivanje tereta te signalnih uređaja na ispravan način
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati dijelove vibronabijača te objasniti njihove funkcije
  • rukovati vibronabijačem na stručan i siguran način
  • prepoznati opasnosti pri rukovanju vibronabijačem
  • provoditi osnovne preglede, održavati i podmazivati vibronabijač
  • primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu osnovnu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati vrste strojeva za rezanje asfalta i betona, glavne dijelove i njihove funkcije
  • razlikovati svojstva asfalta i betona
  • razlikovati vrste reznih ploča s obzirom na materijal koji se reže
  • izvršiti pravilan odabir rezne ploče i pripremiti stroj za rezanje asfalta i betona za početak rada
  • rukovati strojem za rezanje asfalta i betona na stručan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja, čuvanja i skladištenja stroja za rezanje asfalta i betona u skladu s uputama proizvođača te voditi radnu evidenciju
  • primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite od požara te znati pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
  • koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati dijelove drobilice za kamen i objasniti njegovu funkciju
  • pripremiti drobilicu za kamen za početak rada
  • rukovati drobilicom za kamen na stručan i siguran način
  • prepoznati opasnosti pri rukovanju drobilicom za kamen
  • provoditi pregled, osnovno održavanje drobilice za kamen te voditi radnu evidenciju
  • primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć

   

  Prijavite se na program

Poljoprivreda, prehrana i veterina

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa 

  • razlikovati glavne dijelove traktorske kosilice i objasniti njihovu funkciju
  • obaviti pripremne radnje i kontrolu za puštanje traktorske kosilice u rad
  • rukovati traktorskom kosilicom pri obavljanju košnje trave na siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja, servisiranja i skladištenja traktorske kosilice
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
  • pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad
  • rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa 

  • razlikovati glavne dijelove motornih škara i njihove funkcije
  • pripremiti motorne škare i površinu za rad
  • rukovati motornim škarama na siguran način
  • razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri rukovanju motornim škarama
  • provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motornih škara
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike) 

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa 

  • razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove funkcije
  • izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada
  • rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka
  • odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih mjera i zahvata
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

   

  Prijavite se na program

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa 

  • razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke motokultivatora te objasniti njihove funkcije
  • izvesti pripremu i kontrolu motokultivatora za početak rada
  • izvesti pripremu, kontrolu i montažu radnih priključaka motokultivatora za početak rada
  • rukovati motokultivatorom i radnim priključcima na stručan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motokultivatora i radnih priključaka te voditi radnu evidenciju
  • odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih mjera i zahvata
  • prepoznati opasnosti u radu s motokultivatorom i priključcima
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

   

  Prijavite se na program

Osobne usluge

 • Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje
  • šest mjeseci radnog iskustva kod poslodavca

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • polaznik će obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
  • izraditi procjenu rizika na radu
  • primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru
  • provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu
  • organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • koristiti znakove sigurnosti i natpise u skladu s utvrđenim pravilima
  • voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu
  • provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu
  • provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada
  • organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca
  • prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih
  • obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, o potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša
  • unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom

   

  Prijavite se na program

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

 • Korištenje vaučera je jednostavno i lako dostupno:

  Prvi korak:
  -zatražite ponudu (uciliste@orsusgrupa.hr) koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u. Ponuda nije obvezujuća i služi isključivo kako biste se prijavili za korištenje vaučera na stranici HZZ-a.
  Drugi korak:
  -aplicirajte ponudu u sustav na web stranici vauceri.hzz.hr

  Program obrazovanja održava se u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 39, Zagreb, a putem on-line nastave u realnom vremenu dostupan je polaznicima iz cijele Hrvatske.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom
  • kategorizirati otpad po ključnim brojevima
  • voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
  • interpretirati dokumentaciju potrebnu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
  • identificirati vrstu otpada i posebne kategorije otpada
  • primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi

   

  Prijavite se na program

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 • Besplatna edukacija uz vaučer HZZ-a !

  Korištenje vaučera je jednostavno i lako dostupno:

  Prvi korak:
  -zatražite ponudu (uciliste@orsusgrupa.hr) koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u.

  Ponuda nije obvezujuća i služi isključivo kako biste se prijavili za korištenje vaučera na stranici HZZ-a.

  Drugi korak:
  – aplicirajte ponudu u sustav na web stranici vauceri.hzz.hr

  Program obrazovanja  održava se u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 39, Zagreb, a putem on-line nastave u realnom vremenu dostupan je polaznicima iz cijele Hrvatske.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno završene srednje škole trogodišnjeg trajanja, tehničko usmjerenje
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje za obavljanje poslova montiranja i spajanja sunčevih toplinskih kolektora i sustava

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • znati montirati solarne kolektore na ravnom i/ili kosom krovu
  • pripremiti i prilagoditi pojedine nosače solarnih kolektora prema mjestu ugradnje
  • znati montirati set ulaza hladne vode, spremnik, set izlaza tople vode i ekspanzijsku posudu
  • znati spojiti solarni toplovodni sustav za pripremu tople vode (PTV), radijatorsko ili podno grijanje i zagrijavanje bazena
  • znati povezati solarni toplovodni sustav na postojeći sustav za grijanje i PTV
  • znati spojiti vod za recirkulaciju

  Dinamika predavanja:

  Online (teoretski dio) ponedjeljak-srijeda-petak od 17:00-20:00 sati

  Praktična nastava  održava se u prostorijama ORSUS učilišta u simuliranim uvjetima i kod poslodavca.

  Prijavite se na program

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 • Predavanja počinju 15.01.2023.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • završenu srednju školu u području strojarstva ili elektrotehnike
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • Analizirati solarnu geometriju s promjenom godišnjih doba,
  • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane,
  • Nacrtati shemu električne instalacije na računalu
  • Proračunati statiku nosive konstrukcije, maksimalna opterećenja i dopušteno naprezanje
  • Razlikovati osnovne komponente solarne elektrane
  • Spojiti elemente električne instalacije fotonaponskih sustava
  • Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
  • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu,
  • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu,
  • Nadzirati rad elektrane putem Interneta,
  • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane,
  • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

   

  Dinamika predavanja:

  Program usavršavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se u učionici škole, vježbe se izvode s 65 sati u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se na ograđenom ravnom ili kosom krovu škole i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

   

  Predavanja će se održavati u popodnevnim satima.

   

  Prijavite se na program

 • Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije servisiranje i održavanje baterija HEV/EV provodi se redovitom nastavom u trajanju od 50 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1 (automehatroničar, automehaničar ili autoelektričar)
  • Najmanje 18 godina života
  • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
   (Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, čl.3., točka 10.)

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Provoditi aktivnosti specijalizirane zaštite na radu prije početka rada, s posebnim
   naglaskom na automobile pokretane električnim izvorom napona opasnog po život
   (hibridni i električni automobili)
  • Primjenjivati propise o zaštiti od opasnog napona, strujnog udara i požara
  • Primjenjivati pravila pružanja prve pomoći u slučaju ozljeda od strujnog udara i/ili
   požara
  • Prikupljati i razvrstavati otpad (opasni otpad, neopasni otpad)
  • Odlagati otpad na propisan način
  • Koristiti učinkovito i racionalno energiju
  • Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak hibridnih vozila
  • Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom vozilu
  • Odspojiti/spojiti električno hibridno vozilo s izvora napona opasnog po život
  • Servisirati/popraviti elektromotor na hibridnom električnom vozilu
  • Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na električnom/hibridnom vozilu
 • Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje hibridnih
  vozila provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja
  teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1 (automehatroničar, automehaničar ili autoelektričar)
  • Najmanje 18 godina života
  • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
   (Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, čl.3., točke 10. i 16.)

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Provoditi aktivnosti specijalizirane zaštite na radu prije početka rada, s posebnim
   naglaskom na automobile pokretane električnim izvorom napona opasnog po život
   (hibridni i električni automobili)
  • Primjenjivati propise o zaštiti od opasnog napona, strujnog udara i požara
  • Primjenjivati pravila pružanja prve pomoći u slučaju ozljeda od strujnog udara i/ili
   požara
  • Prikupljati i razvrstavati otpad (opasni otpad, neopasni otpad)
  • Odlagati otpad na propisan način
  • Koristiti učinkovito i racionalno energiju
  • Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak električnih i
   hibridnih vozila
  • Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom i
   električnom vozilu
  • Odspojiti/spojiti električno hibridno vozilo s izvora napona opasnog po život
  • Servisirati/popraviti elektromotor na hibridnom električnom vozilu
  • Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na hibridnom vozilu
 • Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje električnih
  vozila provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja
  teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1 (automehatroničar, automehaničar ili autoelektričar)
  • Najmanje 18 godina života
  • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
   (Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, čl.3., točke 10. i 16.)

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Provoditi aktivnosti specijalizirane zaštite na radu prije početka rada, s posebnim
   naglaskom na automobile pokretane električnim izvorom napona opasnog po život
   (hibridni i električni automobili)
  • Primjenjivati propise o zaštiti od opasnog napona, strujnog udara i požara
   Primjenjivati pravila pružanja prve pomoći u slučaju ozljeda od strujnog udara i/ili
   požara
  • Prikupljati i razvrstavati otpad (opasni otpad, neopasni otpad)
  • Odlagati otpad na propisan način
  • Koristiti učinkovito i racionalno energiju
  • Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak električnih i
   hibridnih vozila
  • Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom i
   električnom vozilu
  • Odspojiti/spojiti električno vozilo s izvora napona opasnog po život
  • Servisirati/popraviti elektromotor na električnom vozilu
  • Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na električnom vozilu

Ekonomija i trgovina

 • Besplatna edukacija uz vaučer HZZ-a !

  Korištenje vaučera je jednostavno i lako dostupno:

  Prvi korak:
  – zatražite ponudu (uciliste@orsusgrupa.hr) koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u.

  Ponuda nije obvezujuća i služi isključivo kako biste se prijavili za korištenje vaučera na stranici HZZ-a.

  Drugi korak:
  – aplicirajte ponudu u sustav na web stranici vauceri.hzz.hr

  Program obrazovanja  održava se u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 39, Zagreb, a putem on-line nastave u realnom vremenu dostupan je polaznicima iz cijele Hrvatske.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno završene srednje škole četverogodišnjeg trajanja
  • rodni list
  • osobna iskaznica

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
  • planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
  • odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
  • osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
  • sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
  • upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
  • sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
  • identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
  • sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
  • provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

   

  Dinamika predavanja:

  Online (teoretski dio) ponedjeljak-utorak-četvrtak- petak od 17:00-20:00 sati

  Praktična nastava  održava se u prostorijama ORSUS učilišta ponedjeljak-utorak-četvrtak -petak od 17:00-20:00 sati

   

  Rokovi završne provjere:

  4.7.2023. u 17 sati

  16.8.2023. u 17 sati

  Prijave najkasnije 18 dana prije. 

   

  Prijavite se na program

   

 •  Besplatna edukacija uz vaučer HZZ-a !

  Korištenje vaučera je jednostavno i lako dostupno:

  Prvi korak:
  – zatražite ponudu (uciliste@orsusgrupa.hr) koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u.

  Ponuda nije obvezujuća i služi isključivo kako biste se prijavili za korištenje vaučera na stranici HZZ-a.

  Drugi korak:
  – aplicirajte ponudu u sustav na web stranici vauceri.hzz.hr

  Program obrazovanja  održava se u prostorijama ORSUS učilišta, Radnička cesta 39, Zagreb, a putem on-line nastave u realnom vremenu dostupan je polaznicima iz cijele Hrvatske.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno završene srednje škole četverogodišnjeg trajanja
  • rodni list
  • osobna iskaznica

   

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
  • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
  • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima, zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa, izračunavati cijene zaliha, izrađivati kalkulacije po nalogu, obračunavati amortizaciju
  • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
  • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
  • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
  • ažurirati izvještaje u aplikacijama
  • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
  • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
  • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

   

  Dinamika predavanja:

  Online (teoretski dio) ponedjeljak-utorak-četvrtak- petak od 17:00-20:00 sati

  Praktična nastava  održava se u prostorijama ORSUS učilišta prema rasporedu predavanja

   

  Rokovi završne provjere:

  1.7.2023. u 11 sati

  29.7.2023. u 11 sati

  2.9.2023. u 11 sati

   

  Prijave  najkasnije 18 dana prije. 

   

  Prijavite se na program

   

 • Besplatna edukacija uz vaučer HZZ-a ! 

  Korištenje vaučera je jednostavno i lako dostupno:

  Prvi korak:
  – zatražite ponudu (uciliste@orsusgrupa.hr) koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u.

  Ponuda nije obvezujuća i služi isključivo kako biste se prijavili za korištenje vaučera na stranici HZZ-a.

  Drugi korak:
  – aplicirajte ponudu u sustav na web stranici vauceri.hzz.hr

   

  Naučite internet marketing i brendiranje uz vrhunske mentore i pronađite bolji posao, zarađujte honorarno ili vodite marketing svoje tvrtke! Od sada i online!

   

  Ovaj program je za svakoga tko želi postaviti čvrste temelje u digitalnom marketingu. Ne morate imati prethodno iskustvo, ali budite spremni uložiti tjedno nekoliko sati rada. Ulaganja u promotivne online kampanje iz godine u godinu rastu, a uz vrhunske mentore steknite potrebno znanje i vještine kako bi vodili uspješne kampanje.

   

  Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

   

  Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 77 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 84 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 64 sata.

   

  Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno završene srednje škole četverogodišnjeg trajanja
  • rodni list
  • osobna iskaznica

   

  Po završetku programa polaznik će:

  • razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
  • odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
  • pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
  • izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
  • pratiti učinak oglašavanja
  • stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite
  • proizvode/usluge
  • pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj
   komunikaciji
  • voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
   samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i
   prezentacija

   

  Po završetku programa izdaje se uvjerenje za upis novog zvanja u e radnu knjižicu.