ONLINE BESPLATNI WEBINAR – VJEŠTINE USPJEŠNIH STRUČNJAKA DANAŠNJICE

24. travnja 2023.

Tema: Orsus učilište

U petak, 21. travnja 2023. održali smo online besplatni webinar na temu Vještine uspješnih stručnjaka današnjice. Predavačica Josipa Svetina Čobrnić sve okupljene u aplikaciji Teams upoznala je s tipovima komunikacije i vještinama koje su potrebne za uspješnost.

Nekoć je razvoj tvrdih vještina  za sve zaposlenike bio ključ uspjeha. Od 2005. Godine pa do danas meke međuljudske vještine i neopipljivi dijelovi čovjeka postali su značajniji, a od tada se počelo i u većoj mjeri težiti za višim smislom. 

Meke vještine izrazito su važan aspekt upravljanja učinkovitošću i postignućem. Upravo su meke međuljudske vještine ključan segment u postizanju visoke razine efikasnosti i postignuća zaposlenika. Uspješni stručnjaci znaju slušati, prepoznaju govor tijela i neverbalnu komunikaciju kod sugovornika, vode računa i slušaju svoje klijente i kupce. Postoji niz konkretnih i praktičnih tehnika na ovom području koje se mogu uvježbati i zatim svakodnevno koristiti u praksi.

Na online besplatnom webinaru prisustvovalo je 35 sudionika koji su imali priliku čuti nove informacije o komunikaciji i vještinama uspješnih stručnjaka današnjice.

Josipa Svetina Čobrnić, mag.paed.soc. diplomirana je socijalna pedagoginja, business coach i MBA. Kao poslovna trenerica vodila je veliki broj otvorenih i in-house edukacija iz područja komunikologije i leadershipa u raznim organizacijama. 

Svaka uspješna kompanija trebala bi unutar odjela uspostaviti dobru suradnju i timski rad jer je kompanija bez održavanja dobrih međuljudskih odnosa, samo mrtvo slovo na papiru. Način na koji komuniciramo s ljudima, koliko smo vješti prilikom rješavanja konflikata, način na koji organiziramo sebe i svoj posao, zatim koliko smo sposobni funkcionirati u timu predstavljaju vještine koje su ključne i koje bismo trebali postići ako bismo željeli biti uspješni stručnjaci današnjice.

Povezani članci