Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

Rukovatelj traktorskom kosilicom

Rukovatelji traktorskom kosilicom izvode radnje košnje trave, uređenja stadiona, parkova i okućnica, košnja trave po nasipima, uz kanale i autoceste. Rade u sjedećem položaju, a fizičko kretanje prilikom rada ograničeno je na rukovanje komandama.

Po završetku programa osposobljavanja za rukovatelja traktorskom kosilicom u ORSUS učilištu polaznici će steći potrebna profesionalna znanja i prakse za rukovanje traktorskom kosilicom te će znatno lakše pronaći posao i napredovati u karijeri.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove traktorske kosilice i objasniti njihovu funkciju
  • obaviti pripremne radnje i kontrolu za puštanje traktorske kosilice u rad
  • rukovati traktorskom kosilicom pri obavljanju košnje trave na siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja, servisiranja i skladištenja traktorske kosilice
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu


 

Budi siguran u svoje znanje!