Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

Asistent/asistentica za upravljanje projektima

Opis programa:

Kroz program stječu se znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u pripremi projekta u skladu s natječajima za dodjelu sredstava za financiranje putem EU fondova. Stjecanje mikro kvalifikacije omogućuje polaznicima da budu konkurentniji na tržištu rada i da se usavrše u području upravljanja projektima.

Trajanje programa:

350 sati

Teorija – online u realnom vremenu

Praktični dio – uživo u prostorijama Orsus Učilišta ili kod tvrtki s kojima se sklopi ugovor o poslovno tehničkoj suradnji

Uvjeti/dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o minimalno završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi

Rodni list

Osobna iskaznica

Životopis

Cijena programa:

Redovna cijena programa je 751,61€

Kompetencije koje stječe polaznik:

Sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju

Planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada

Odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema

Osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima

Sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta

Upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom

Sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva

Identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta

Sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)

Provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Nakon položenog ispita polaznik dobiva Uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu

Budi siguran u svoje znanje!