Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

 • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
 • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • osobna iskaznica
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • razlikovati glavne dijelove i uređaje hidraulične dizalice i njihove funkcije
 • sudjelovati u pripremi terena za postavljanje i stabilizaciju hidraulične dizalice prije i tijekom rada
 • sudjelovati u odabiru terena za postavljanje hidraulične dizalice
 • sudjelovati u pregledu sredstava za zahvat, dizanje i prijenos tereta
 • rukovati komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
 • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične dizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
 • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
 • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Budi siguran u svoje znanje!