Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

Knjigovođa/ knjigovotkinja

Opis programa:

Knjigovodstvo kao disciplina bavi se zapisivanjem, analizom i praćenjem financijskih transakcija i poslovnih događaja unutar organizacije. Glavni cilj je pružiti precizan i relevantan pregled financijskog stanja poduzeća ili organizacije. Stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođe omogućit će polaznicima da vode računa o financijskim transakcijama, obračunima plaća i poreza te ostalim financijskim aktivnostima poduzeća.

Trajanje programa:

350 sati

Teorija – online u realnom vremenu

Praktični dio – uživo u prostorijama Orsus Učilišta ili kod tvrtki s kojima se sklopi ugovor o poslovno tehničkoj suradnji

Uvjeti/dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o minimalno završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi

Rodni list

Osobna iskaznica

Životopis

Cijena programa:

Redovna cijena programa je 767,27€

Kompetencije koje stječe polaznik:

Provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom

Provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima

Voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu

Obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima

Zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa

Izračunavati cijene zaliha

Izrađivati kalkulacije po nalogu

Obračunavati amortizaciju

Provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka

Obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza

Obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima

Ažurirati izvještaje u aplikacijama

Izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije

Komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera

Poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Nakon položenog ispita polaznik dobiva Uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu

Budi siguran u svoje znanje!