Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj elektrokolicima

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove elektrokolica i objasniti njihove funkcije
  • pripremiti elektrokolica za početak rada
  • rukovati elektrokolicima kod utovara, istovara i prijevoza tereta na pravilan i siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja elektrokolica
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
  • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Budi siguran u svoje znanje!