Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj portalnom dizalicom

Primjena portalnih dizalica najčešća je na otvorenim i zatvorenim industrijskim pogonima, brodogradilištima, remontnim brodogradilištima, klesarijama, skladištima, pilanama te prekrcajnim lukama. 

Kroz program osposobljavanja za rukovatelja portalnom dizalicom u ORSUS učilištu polaznici će steći potrebna znanja i prakse kako bi postali kompetentniji na tržištu rada te će se mnogo lakše zaposliti.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

● svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
● rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
● osobna iskaznica
● liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

● razlikovati vrste, mehanizme i uređaje portalne dizalice te objasniti njihovo funkcije
● pripremiti portalnu dizalicu za rad
● pravilno rukovati komandama portalne dizalice pri dizanju, premještanju i odlaganju tereta
● provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja portalne dizalice te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
● primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć

Budi siguran u svoje znanje!