SEMINAR ZAŠTITA NA RADU: IZAZOVI I OSOBNE KOMPETENCIJE

11. siječnja 2023.

Tema: Orsus učilište

Pozivamo Vas u petak 24.02.2023. u prostorijama Wespa Spaces, Green Gold, razina -1, Radnička cesta 52, Zagreb u organizaciji Orsus učilišta na seminar Zaštita na radu: Izazovi i osobna kompetencija. Moderator seminara je direktor Orsus grupe i ravnatelj Orsus učilišta Tomislav Katić.  

Seminar okuplja vrhunske predavače s ciljem informiranja sudionika o primjerima dobre prakse, nadzoru nad ovlaštenim osobama i uspostavljanju informacijskog sustava, sustavima upravljanja i osposobljavanja, kao i o potrebi razvijanja osobnih, socijalnih, organizacijskih i profesionalnih kompetencija koje osiguravaju bolje i lakše snalaženje u stručnim poslovima zaštite na radu.

Seminar je namijenjen direktorima trgovačkih društava, vlasnicima obrta, ravnateljima ustanova,  stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, povjerenicima zaštite na radu te ostalim sudionicima u provedbi zaštite na radu.                      

Svi sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju u skladu sa člankom 38. pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju i stručnog ispita (NN 142/21). 

Vjerujemo kako će seminar ispuniti svoje ciljeve te će djelovati kao dodatni poticaj za suradnju između svih sudionika.

Za prijavu na seminar molimo Vas da ispunite PRIJAVNICU.

Kotizacija: 130,00 € po sudioniku – oslobođeno od PDV-a 
Kotizaciju uz naznaku svrhe i poziv na broj – OIB uplatitelja se uplaćuje na žiroračun Orsus učilišta PBZ – IBAN HR9823400091111153059

Sudjelovanje na seminaru moguće je samo uz prethodnu prijavu i potvrdu o uplati kotizacije. Prijavnicu i potvrdu o uplati obavezno poslati na e-mail: anamarija.maric@orsusuciliste.hr

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem maila ili telefonski na +385 95 3953 174.

Povezani članci