Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj strojem za rezanje asfalta i betona

Rukovanje strojevima za rezanje asfalta i betona su sastavni dio graditeljske industrije. Glavna zadaća rukovatelja takvog stroja je precizno rezanje i priprema površina od asfalta i betona za daljnju obradu ili uklanjanje. Bez rukovatelja strojeva za rezanje, graditeljska industrija ne bi mogla djelovati na učinkovit i siguran način. Ovaj posao zahtijeva visoku razinu vještine i stručnosti kako bi se osigurala sigurnost radnika i kvaliteta izvršenog posla. I zato, dođite kod nas u ORSUS učilište gdje provodimo program osposobljavanja za rukovatelja strojem za rezanje asfalta i betona kako bi vam prenjeli sve potrebne vještine za uspješno upravljanje navedenih strojeva i konkurentnost na tržištu rada.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

 • svjedodžba minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
 • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
 • osobna iskaznica
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • razlikovati vrste strojeva za rezanje asfalta i betona, glavne dijelove i njihove funkcije
 • razlikovati svojstva asfalta i betona
 • razlikovati vrste reznih ploča s obzirom na materijal koji se reže
 • izvršiti pravilan odabir rezne ploče i pripremiti stroj za rezanje asfalta i betona za početak rada
 • rukovati strojem za rezanje asfalta i betona na stručan i siguran način
 • provoditi osnovne mjere održavanja, čuvanja i skladištenja stroja za rezanje asfalta i betona u skladu s uputama proizvođača te voditi radnu evidenciju
 • primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite od požara te znati pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
 • koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu

Budi siguran u svoje znanje!