Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj motornim škarama

Radno okruženje rukovatelja motornim škarama čine otvoreni prostor, smjenski rad, rad na visini, stojeći fizički rad. Obavezno je korištenje sredstava osobne zaštite (zaštitne naočale, rukavice, odjeća i obuća) jer je tijekom rada rukovatelj motornim škarama izložen buci, vibraciji, opasnostima električne struje, opasnostima pri ručnom transportu i rukovanju motornim škarama, vručini, hladnoći, buci, opasnostima pri radu na otvorenom prostoru u svim vremenskim uvjetima.

Po završetku programa osposobljavanja za rukovatelja motornim škarama u ORSUS učilištu polaznici će steći potrebna profesionalna znanja i prakse za rukovanje motornim škarama te će znatno lakše pronaći posao i napredovati u karijeri. Upiši program osposobljavanja za rukovatelja motornim škarama u ORSUS učilištu kako bi se istaknuo među konkurencijom na tržištu rada te osigurao posao koji želiš raditi.

 Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati glavne dijelove motornih škara i njihove funkcije
  • pripremiti motorne škare i površinu za rad
  • rukovati motornim škarama na siguran način
  • razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri rukovanju motornim škarama
  • provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motornih škara
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Budi siguran u svoje znanje!