Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj bagerom

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

 • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
 • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • osobna iskaznica
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • razlikovati glavne dijelove, uređaje i sklopove bagera i njihove funkcije
 • odabrati teren za postavljanje bagera
 • pregledati ispravnost dijelova i uređaja bagera prije puštanja u rad
 • rukovati bagerom na stručan i siguran način
 • kretati se bagerom po gradilištu i po prometnicama
 • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja bagera
 • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
 • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Budi siguran u svoje znanje!