Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Jednostavni poslovi u zanimanju zidar

Zidarstvo predstavlja izgradnju građevina od pojedinačnih jedinica koje se često postavljaju i vežu žbukom. Zidar obavlja poslove zidanja pojedinačne elemente građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. 

Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, mostove, betonira ceste, tunele i sl. Osim zidanja postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, otvore za vrata i prozore, te obavlja druge zidarske poslove.Upiši program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar u ORSUS učilištu te postani kompetentniji na tržištu rada kako bi lakše i brže pronašao posao kojim se želiš baviti.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za zidarske radove
  • izvesti pripremne radove za izvođenje zidarskih poslova na gradilištu
  • rukovati zidarskim alatima, priborom i strojevima na pravilan i stručan način
  • izvesti jednostavne poslove pri zidanju ravnih zidova, betoniranju nadvoja i stupova te vanjsko i unutrašnje žbukanje
  • sudjelovati u izradi složenijih betonskih elemenata
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Budi siguran u svoje znanje!