Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Jednostavni poslovi u zanimanju tesar

Tesari obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije. To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, cesta, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada. Pretežit dio posla na zgradama čini izradba krovnih konstrukcija (podloga za krovne pokrivače). Pripremni dio poslova tesari obavljaju u radionicama, gdje na strojevima obrađuju elemente koje poslije ugrađuju u konstrukcije.

Zanimanje tesara na našem je području, deficitarno stoga tesari vrlo brzo mogu naći posao i napredovati u struci. Kako bi mnogo lakše pronašli posao te se istaknuli među konkurencijom, upišite program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar u ORSUS učilištu.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za tesarske radove
  • izvesti pripremne radove za izvođenje tesarskih radova
  • rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima za obradu drvene građe na pravilan i siguran način
  • izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu
  • sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih konstrukcija
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Budi siguran u svoje znanje!