Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Drobilica za kamen

Glavna zadaća rukovatelja drobilicom za kamenje je prerađivanje kamenja kako bi se stvorili agregati koji se koriste u gradnji raznih objekata poput cesta, mostova, zgrada i drugih infrastrukturnih projekata. Ovaj posao zahtijeva stručnost i preciznost u upravljanju teškom mehanizacijom kako bi se osigurala sigurnost radnika i kvaliteta izvršenog posla. Rukovatelji drobilicom igraju ključnu ulogu u graditeljskoj industriji i pridonose izgradnji sigurnih i trajnih objekata. Stoga, u ORSUS učilištu provodimo program osposobljavanja za rukovatelja drobilicom kamena.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati dijelove drobilice za kamen i objasniti njegovu funkciju
  • pripremiti drobilicu za kamen za početak rada
  • rukovati drobilicom za kamen na stručan i siguran način
  • prepoznati opasnosti pri rukovanju drobilicom za kamen
  • provoditi pregled, osnovno održavanje drobilice za kamen te voditi radnu evidenciju
  • primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć

Budi siguran u svoje znanje!