Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14., 118/14., 94/18. i 96/18) postavlja visoke standarde u zaštiti na radu što pretpostavlja i potrebnu nazočnost stručnjaka zaštite na radu na mjestima rada i u prostorima poslodavca.

Postani specijalist koji će kroz kontinuirano praćenje i kritičko prosuđivanje stanja u području sigurnosti na radu znati kvalitetno provoditi zaštitu na radu.

U program usavršavanja za poslove specijalista zaštite na radu može se upisati osoba koja ima najmanje:

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonski na +385 95 3953 174 ili pošaljite upit na jasmina.causevic@orsusgrupa.hr