Jeste li znali da radove na postavljanju fotonaponskih sustava smije obavljati samo certificirani instalater fotonaponskih sustava?

PROGRAM IZOBRAZBE ZA CERTIFICIRANOG INSTALATERA FOTONAPONSKIH SUSTAVA

izvodi se sukladno sadržaju programa u trajanju od 40 sati, 20 sati teorijskog dijela i 20 sati praktičnog dijela nastave. Program se izvodi sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.

Nakon provedenog programa polaznici pristupaju provjeri znanja, a nakon položenog ispita polaznicima se izdaje CERTIFIKAT za radove postavljanja fotonaponskih sustava. Certifikat se izdaje na rok od 5 godina tokom kojih je potrebno sudjelovati na stručnom usavršavanju kako bi se certifikat produžio.

Uvjet za stjecanje statusa certificiranog montera fotonaponskih sustava:
1. Zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom

Razina kvalifikacije i potrebno radno iskustvo:
4.1 – trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  5 godina
4.2 – četverogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  3 godine
5 i više obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  2 godine

Zanimanje se potvrđuje preslikom odgovarajuće svjedodžbe ili diplome.
Radno iskustvo se potvrđuje potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu i stažu, te opis radnog iskustva u struci od poslodavca.

2. Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3m prema posebnom propisu
3. Završen program izobrazbe i položeni ispit znanja (teoretski i praktični) za certificiranog montera fotonaponskih sustava – ispit se polaže nakon

Termini provedbe programa izobrazbe za 2024. godinu:

ONLINE PRIJAVNICA

Zahtjev za pristupanje programu izobrazbe za certificiranog instalatera fotonaponskih sustava

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonski na +385 1 2227 080 ili e mail uciliste@orsusgrupa.hr