Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj vibronabijačem

Vibronabijač je učinkovit stroj koji se koristi u građevinskim radovima za zbijanje tla, asfalta i betona. Vibronabijači se mogu koristiti u raznim radovima, uključujući gradnju cesta, zidova, temelja, parkirališta, mostova i drugih konstrukcija.

S obzirom na to da su vibronabijači vrlo učinkoviti i često se koriste u građevinskoj industriji, osposobljavanje za rukovanje ovim strojem može biti vrijedan dodatak vašoj karijeri u građevinskom sektoru. I zato dođite kod nas u ORSUS učilište gdje provodimo program osposobljavanja za rukovanje vibronabijačem koji će Vam pomoći steći i usavršiti vještine vrlo tražene na tržištu rada.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati dijelove vibronabijača te objasniti njihove funkcije
  • rukovati vibronabijačem na stručan i siguran način
  • prepoznati opasnosti pri rukovanju vibronabijačem
  • provoditi osnovne preglede, održavanje i podmazivanje vibronabijač
  • primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu osnovnu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Budi siguran u svoje znanje!