Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj konzolnom dizalicom

Konzolne dizalice se najčešće montiraju na skelske ili slične čelične konstrukcije pri čemu se sama dizalica učvrsti na konzolu koja omogućava horizontalno zakretanje kako bi se manipulacija teretom olakšala.

Potreba za adekvatno obrazovanim rukovateljima konzolne dizalice uvijek postoji na tržištu rada, zbog čega u ORSUS učilištu nudimo program osposobljavanja za rukovatelja konzolnom dizalicom. Po završetku programa polaznik će biti u mogućnosti profesionalno i kvalitetno obavljati posao te biti kompetentan na tržištu rada kako bi mnogo lakše pronašao posao.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

 • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
 • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
 • osobna iskaznica
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • razlikovati dijelove konzolne dizalice te objasniti njihove funkcije
 • pripremiti konzolnu dizalicu za rad
 • rukovati konzolnom dizalicom na stručan i siguran način
 • podizati i premještati teret u suradnji sa signalistom i vezačem tereta na siguran način
 • primijeniti pravilne postupke signalizacije u radu s teretom i dizalicom
 • prepoznati opasnosti pri rukovanju konzolnom dizalicom
 • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja konzolne dizalice te pravilno popunjavati radnu i servisnu dokumentaciju
 • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć

Budi siguran u svoje znanje!