Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj hidrauličnom platformom

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike)

 • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
 • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • osobna iskaznica
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • razlikovati glavne dijelove hidraulične platforme i njihove funkcije
 • izvesti pripremne radnje i kontrolu za puštanje hidraulične platforme u rad
 • rukovati hidrauličnom platformom pri izvođenju radnih operacija na pravilan i siguran način
 • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične platforme
 • primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara, pružanja osnovne prve pomoći
 • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Budi siguran u svoje znanje!