Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Rukovatelj autodizalicom

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

 • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
 • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • osobna iskaznica
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • razlikovati vrste, mehanizme i uređaje autodizalice i njihove funkcije
 • sudjelovati u pregledu sredstava za vezanje i prijenos tereta na autodizalici
 • sudjelovati u pripremi terena za postavljanje autodizalice
 • pozicionirati autodizalicu na siguran način prema veličini i obliku tereta koji treba premjestiti
 • rukovati komandama autodizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
 • provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
 • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć
 • koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Budi siguran u svoje znanje!