Radnička cesta 39

10000, Zagreb

uciliste@orsusgrupa.hr

Kontaktirajte nas

0800 99 38

01 222 7080

Jednostavni poslovi u zanimanju krovopokrivač i izolater

Krovopokrivači i izolateri obavljaju poslove polaganja predviđenog pokrova krova, kako bi građevinu zaštitili od nepovoljnih vremenskih utjecaja – kiše, snijega, vjetra i sl. Krovovi se mogu pokrivati različitim materijalima: crijep, cinčane ploče, drvo, šindra, ljepenka, betonski crijep, lim, kamen, salonit, eternit, staklo i sl.Izolateri izvode sve vrste izolacije na građevinama (buka, vlaga, toplina) te ugrađuju naprave za odvodnju površinskih voda, postavljaju podloge na vanjskim zidovima, postavljaju gromobranske uređaje te izrađuju ravne krovove.

Krovopokrivači i izolateri moraju poznavati građevnu konstrukciju – izgradnju zidova i stupova, sustave za odvodnju voda, konstruktivne i nekonstruktivne elemente građevina kako bi posao napravili ispravno i kvalitetno. Upiši program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju krovopokrivač i izolater u ORSUS učilištu kako bi stekao potrebna znanja i prakse za obavljanje posla kojim se u budućnosti želiš baviti.

Uvjeti/Dokumenti potrebni za upis (preslike):

  • svjedodžba minimalno 8 razreda osnovne škole
  • rodni list (navršenih najmanje 18 godina života)
  • osobna iskaznica
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za krovopokrivačke i izolaterske radove
  • rukovati priborom, alatima, osnovnim strojevima i uređajima na siguran način
  • izvesti pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove
  • izvesti jednostavne radove kod pokrivanja krovnih površina različitim vrstama pokrova
  • izvesti jednostavne poslove kod postavljanja toplinske i hidroizolacije ravnog krova
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

Budi siguran u svoje znanje!